Monthly Archives: september 2009

Egeninteresse eller fellesskapets interesser?

I går sendte den rødgrønne regjeringen et forslag om å innskrenke skjenketidene ut på høring. Venstre og FrP er i harnisk. – Dette er den rødgrønne formynderstaten på sitt verste. En sentralisert statlig innskrenking av skjenketidene er et hån mot lokaldemokratiet, tordner Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, overfor Dagbladet.. (Dagbladet og VG)

Jeg kan se argumenter for hans siste poenget. Hvilke beslutninger som skal ligge lokalt og nasjonalt er forsåvidt en diskusjon. Men at dette er en overkjøring av lokaldemokratiet slik Elvestuen hevder er en stor overdrivelse. I dag er det  slik at kommunene utformer lokal alkoholpolitikk innenfor alkohollovens rammer som staten bestemmer. Og dette er et spørsmål om å endre alkoholloven som kommunene opererer innenfor.

Men mer interessant er hvordan det første poenget deres så tydelig viser forskjellen på de grunnleggende verdiene til høyresida og venstresida. Der V og FrP utelukkende er opptatt enkeltmenneskets frihet til å drikke så mye de vil, ser den venstresida litt lengre enn sin egen nesetipp.

Alkohol er et stort samfunnsproblem og fører til store skader i Norge. I følge WHO er alkohol den tredje viktigste risikofaktoren til sykdom og tidlig død i industrialiserte land. Alkohol er involvert i mange trafikkulykker og andre ulykker som innebærer alvorlige personsskader og dødsfall. Vi vet også at mange familier sliter med alkoholproblemer, og at mange barn må vokse opp i alkoholiserte hjem. Samtidig øker alkoholkonsumet. Slik fører alkohol til alvorlige konsekvenser for samfunnet vårt, og er en stor utfordring vi må ta på alvor.

Når innsekrenkelse av skjenketiden reduserer vold og skader forbundet med øl, blir dette et spørsmål som ikke bare handler om når FrPs Jan Arild Ellingsen og Venstres Olav Elvestuen skal kunne ta seg en øl, men hvordan vi reduserer de store skadene alkohol påfører samfunnet vårt.

Spørsmålet er hva skal veie tyngst? Min frihet til å ta en øl kl halv tre eller alles frihet fra alkoholrelatert vold. Mitt syn er at frihet er noe mye mer enn frihet til å drikke øl når man vil. Friheten fra alkoholrelaterte problemer, friheten for unger til ikke å vokse opp i familier uten alkoholproblemer og friheten fra alkoholrelatert vold er mye større og viktigere. Å redusere alkoholrelaterte skader er et ledd i dette arbeidet for en slik frihet. Når vi vet at innsekrenkelse av skjenketida vil redusere alkoholrelaterte skader blir det derfor vanskelig å være i mot.

Igjen ser vi at mens venstresida legger større samfunnshensyn til grunn, snevrer høyresida viktige samfunnsutfordringer til å bli et spørsmål om enkeltindividers frihet til å slippe å tenke på fellesskapet.

Les om regjeringens forslag her

Storsatsning på skolevalgene i Nord-Trøndelag

skolevalg_profil_1_2791545mDa jeg møtte opp til skoledebatt på Levanger, var det til en litt annerledes skoledebatt enn hva jeg er vant til. Debatten skulle streames på nett, slik at folk hvor som helst i verden kunne se den direkte. Politiske kommentatorer fra Dagsavisen, ANB, E24, Trønderavisa og Namdalsavisa satt samtidig å kommenterte debatten, sammen med mange iverige Twittrere. Kommentarene deres ble vist fortløpende på storskjerm i løpet av debatten.

Derfor var jeg litt mer spent enn vanlig da debatten begynte. Og det tror jeg resten av panelet også var. Men når debatten var over, var jeg overbevist. Dette var en særdeles god måte å arrangere skoledebatter på. Debattanter som vanligvis er rabiate og totalt usakelige, var litt mer sakelige og kviet seg for å komme med usanne utsagn. Kommentatorenes kommentarer rammet alle debattantene (også meg selv) men var først og fremst opplysne og morsomme. Slik livnet de opp debattene og gjorde nok at flere av elevene fulgt bedre med i løpet av den to-timers lange debatten.

Nord-Trøndelag fylkeskommune og informasjonssjef Roger Rein skal ha mye skryt for godt gjennomførte debatter, og god bruk av sosiale medier. Men mest skryt skal elevene selv ha. Aldri før har jeg vært i debatter der tilskuerne er så aktive og har så mange og gode spørsmål.

skolevalg_77726b

(På dette bildet sitter panelet fra Levanger videregående skole som ga debatantene terningkast i Trønderavisa dagen etter. Om meg sa de at jeg var flink, engasjerende og ærlig. Fornøyd med den dommen)

Les om storsatsninga her

Se innslag på NRK

Les oppslag i Namdalsavisa

Resultatene blir lagt ut her i morgen kl 20.00

Tøff

(Tøff jente på Steinskjer videregående skole som ikke aksepterte FrPs lette retorikk)

Mer om skolevalgene her

NRK

VG : Bjørnholt skole i Oslo

VG: Resultatene, lite endring fra 2007

Dagbladet: Resultatene er klare