Monthly Archives: mars 2010

Demonstrasjon for å bevare fødeavdelinga ved Namsos Sykehus

Helse Midt-Norge holder i disse dagene med planlegging av et nytt sykehuskart av regionen. Og under den nye skissen så vil de fjerne fødeavdelinge

n ved Namsos sykehus.
Det er ikke bare Namsos sykehus som er i en slik kritisk situasjonen. Mange andre lokalsykehus over hele landet kan kan møte samme skjebne.

Førstkommende tirsdag arrangeres det en demonstrasjon utenfor Helse- og omsorgsdepartementet i Oslo (Einar Gerhardsen plass). Vi demonstrerer for A

ker sykehus og alle lokalsykehusene rundt om i landet som er i ferd med å bli fratatt funksjoner eller trues med å bli nedlagt.

Det er viktigere enn noen sinne at vi står sammen om kampen for lokalsykehusene. Det er viktig å synliggjøre hva som skjer, for mange sentrale politikere er nok ikke klar over konsekvensene av de foreslåtte strukturendringene eller den sterke motstanden i befolkningen.

Bli med å marker din støtte til Namsos Sykehus i demonstrasjonen på tirsdag:

Tid og sted for demonstrasjonen:

Dato:
23. mars 2010
Tid:
14:00 – 14:30
Sted:
Oslo (Einar Gerhardsen plass)

Det finnes både en facebook event «Demonstrasjon for fødeavdelinga ved Namsos Sykehus» og en gruppe «Ta ikke fra oss fødeavdelinga og full akuttberedskap ved Namsos Sykehus!!!» som støtter denne saken.

Underskriftskampanje for saken finner du her

Her er det flere artikler dersom du ønsker å vite mer om saken: her her

Eia, Sagen og gener

Mens Romøren sniker seg foran Sagen, raser debatten om kjønnsforskjeller. Eller egentlig om Eias humorprogram, unnskyld vitenskapsprogram, Hjernevask. I den debatten er det sagt mye, og mye er prøvd forklart med gener. Var forresten Romøren gener forhåndsprogrammert til å snikhoppe før Sagen? Lurer på om siste episode tar opp dette. I denne debatten synes jeg Gudmund Hernes oppsummerer debatten i sin kronikk i Morgenbladet «Og hva så?»: Blant annet setter han ord på den åpenbare regien i programmet:

Regien i Hjernevask har også tre ledd:
• En naiv norsk forsker uttaler at biologi spiller liten rolle.

• Eia reiser til utlandet, ikke bare for å finne seg selv, men også for å hale frem en storhet, en autoritet som sier at biologi betyr mest og at de som mener noe annet ikke er i forskningsfronten, men i bakleksa.
• Eia viser opptaket med Autoriteten – og seg selv i ruta som iherdig nikkende kritisk journalist – til den norske Naivisten, som ved å mumle i skjegget, få lang maske og vri seg i stolen bekrefter at Autoriteten (og Eia) har rett. Forskere avbildet med buksene nede lar folk selv se at biologi er avgjørende.

Til slutt vil jeg sitere to venners umiddelbare kommentarer til programmet:

«Jeg har aldri hatt noe sans for Eia som komiker, men jeg har det nå»

«Dersom Eia har en agenda, så lurer jeg på om det er å lage et program om kjønn og biologi som er så latterlig at alle kommer til å være hellig overbevist om at kjønnsforskjeller er først og fremst sosialt»

Jeg har derimot veldig sans for Eia som komiker og håper han forsetter å være det og gir opp karrieren som ”hovedfagsstudent i sosiologi som prøver å være biolog”. Samtidig er vi vitne til at Sagen hver eneste dag motbeviser gamle gubber som mente at jenter ikke genetisk disponert til å hoppe på ski.

Har grekere andre gener enn nordmenn?

Harald Eia prøver i programmet sitt ”Hjernevask” å argumentere for at kjønnsforskjeller skyldes gener og ikke miljø. I dag skriver Aftenposten om hvordan gutter og jenter velger ulike studieretninger. Selv om jenter gjør det bedre på skolen i naturfag er det flere gutter som velger denne studieretningen.

Spørsmålet mitt er hvordan Eia, som så iverig skal nøste opp i årsakene til kjønnsforskjeller, forklarer dette. Kan gener forklare dette også? Og når det viser seg at greske kvinner oftere studerer realfag enn norske, er det fordi norske og greske kvinner har ulike gener? Det håper jeg da virkelig ikke Eia mener.

Når kjønnsforskjeller kun reduseres til å handle om gener får man fort absurde forklaringer. Selv om det er riktig at det finnes statistiske sammenhenger mellom genetiske forskjeller og sosiale kjønnsforskjeller svarer ikke Eia og evolusjonspsykologer på hvordan dette skjer. Hvordan forklarer de at gener er årsaken til at kvinnedominerte yrker tjener mindre enn menn? Hvordan forklarer de at gener er årsaken til at det er flere kvinner i høyere utdanning enn menn? Og hvilke gener er det som gjør at greske kvinner oftere velger realfag enn norske?

Det er forskjell på statistiske sammenhenger og årsakssammenhenger. Selv om menn og kvinner er genetisk sett forskjellige betyr kan vi ikke med det slutte at det er gener som er årsaken til sosiale kjønnsforskjeller.

VG om programmet

Thomas Tallaksen har også skrevet om Eias program her.