Monthly Archives: desember 2011

Følg meg på Twitter og Facebook

Følge meg på Twitter og Facebook.

Høyresidens boligpolitiske mageplask

Boligprisene i Oslo skyter i været, likevel tar ikke høyresiden noen grep for å gjøre noe med det. Les hele innlegget her:

Les videre

Høyresiden må sette kvinner på topp

SSB kom nettopp med nye tall som viste at kun 38 % av folkevalgte i kommunestyrer er kvinner. Norge har derfor en god vei å gå til likestilling i norske kommunestyrer. Høyresidens partier har tradisjonelt hatt mannstunge lister og har også hovedansvaret for den dårlige kjønnsbalansen.

Les innlegget mitt på om hva som bør gjøres på Maddam. Eller mitt leserinnlegg i Klassekampen her:

Likestilte lister, men uten tvang

I gårsdagen leder skriver Brjørgulv Braanen at jeg hilser forslaget om å endre valgloven slik at alle partier må stille med annenhver kvinne og mann velkommen. Det burde være en selvfølge at alle partier har annenhver mann og kvinne, men det blir vanskelig å lovfeste det. Når det kun er 38 prosent kvinner i norske kommunestyrer har vi samtidig en stor jobb å gjøre.

Partiene må prioritere kvinner. 41 prosent av kandidatene på årets kommunelister var kvinner. Listene var derfor i utgangspunktet ikke likestilte før velgerne har krysset og slengte. Skal vi ha likestilte kommunestyrer må vi derfor ha likestilte lister. Tradisjonelt har høyresiden hatt mannstunge lister, og kommer dårligst ut i denne statistikken. Værst er FrP med kun 27 prosent kvinnelige folkevalgte. Høyresiden må derfor ta hovedansvar for den skjeve kjønnsstatistikken, og så lenge de ikke stiller med likestilte lister vil det være skjev kjønnsbalanse i kommunestyrene. Likevel blir det vanskelig om staten i et fritt demokrati skal sette føringer for sammensettingen av listene. Men annenhver kvinne og mann burde ha vært hovedregelen, og høyresiden burde gjøre det selv.

Menn må ta større ansvar for oppvasken. Mange partier sliter med å få kvinner til å ville stille. Grunnen er at mange kvinner allerede er dobbeltarbeidende med full jobb og hovedansvaret i hjemmet. Å ta på seg et folkevalgt verv i tillegg blir derfor en uoverkommelig jobb. Skal kvinner og menn ha de samme mulighetene til å være fritidspolitikere, som de aller fleste kommunepolitikere er, må vi ha likestilling på hjemmebane. Menn må ta større ansvar for barn, husvasken og matlagingen.

Gutteklubben grei. Mange kvinner sliter med å komme inn i kommunestyrenes gutteklubber som ofte er de som til syvende og sist bestemmer utfallet i viktige saker. Kvinner opplever derfor å ha større problemer med å komme inn i politiske prosesser enn menn som i lettere glir inn i disse guttegjengene. Kvinnenettverk i kommunestyrene og kvinnelige lokalpolitikere som støtter andre kvinnelige politikere, gjerne på tvers av partiene, er derfor avgjørende for å få mer likestilling i norske kommunestyrer.

Det er mye som må gjøres. Å endre valgloven for å oppnå likestilte kommunestyrer blir likevel vanskelig, men som Liv Signe Naversete hilser jeg debatten velkommen. Vi lever ikke i et likestilt land, iallfall ikke enda!

Ingvild S. Reymert Bystyrerepresent for SV

Starter opp bloggen igjen

 

 

 

 

 

Samtidig som jeg skriver på www.maddam.no, vil jeg på denne bloggen skrive om hva jeg gjør som folkevalgt og ta opp politiske saker jeg brenner for. Det er bare å komme med innspill, debattere og være uenig!