Vil du ha OL i Oslo i 2022?

Om en måned skal bystyre ta stilling til om Oslo kommune skal gå videre med søknaden om å få OL i Oslo i 2022.  OL i Oslo vil garantert bli en stor folkefest. De av oss som var i nordmarka under Ski VM i fjor husker hvilken folkefest det da. Et OL vil bli mye større. Samtidig innebærer OL en del kostnader. Vi må derfor ta en debatt om vi ønsker eller ikke ønsker OL.

Som bystyrerepresentant skal jeg stemme for om vi vil eller ikke vil ha OL i Oslo og lurer derfor på hva du mener: Vil du eller ikke vil du ha OL i Oslo?

24 responses to “Vil du ha OL i Oslo i 2022?

 1. Eg trur verkeleg at dette er den einaste måten å få høgresida til å satse på kollektivtransport! Dessutan treng byen desse anlegga. Men viktigast: Ein idrettsfest for heile folket, arrangert i verdas vintersportshovudstad. Dette fortener Oslo!

 2. Det er lett å la seg rusa av argumenta om hallar og folkefest. Men IOC legg premissa for kva vi kan «ønskja» oss. Skulle ønskja nokon kunne laga ei utgreiing av anleggs- og infrastrukturutbygging for 30 mrd. på dei premissa dette samfunnet treng for folkehelse, førebygging og idrettsaktivitet og mosjon for alle aldersgrupper.

  Nokon må gjera argumenta om at «det vert ikkje noko av desse utbyggingane om vi ikkje har eit slikt arrangement». Tidlegare i år såg eg i VG at Bjørn Dæhlie uttalte at det ikkje var mogleg å få folk ut av sofaen utan at vi kunne bruka OL til det. Norsk politikarar må sanneleg kunna visa seg betre enn som så. Det er skandaløst kor kraftlaust det politiske miljøet er til å tenkja førebygging og investering. Kampen mot OL og pampe- og kommersveldet i IOC er eit godt utgangspunkt.

  Her er eit døme på korleis vi skal sjå ting i samanheng: http://wp.me/pKjZv-s

 3. Mener det er et dårlig argument at Oslo trenger OL for å få høyresida med på kollektivsatsing.Og det er langt viktigere ting å satse innen sport og idrett i Oslo enn OL. Svømmehaller f.eks!

 4. Ingrid Dahlen Rogstad

  Jeg synes ikke at Norge skal søke om å ha OL – verken i Oslo eller noe annet sted. Vi kan vente med å tenke på det til det har gått minst 40 år siden Lillehammer-OL!

 5. Det viktigste argumentet for å et OL i Oslo er at vi får bygd mange nye idrettshaller som byen virkelig trenger. Disse kan brukes av både sommer- og vinteridrettene. Et tydelig eksempel på dette er at Håkonshall på Lillehammer som ble bygd til OL i 94 brukes vel så mye til sommeridrett som til vinteridrett.

 6. Jeg har ikke fulgt debatten i noe særlig grad, men synes det virker tidlig å ta stilling for/mot OL? Er det ikke mer et spørsmål om man skal bruke (store) ressurser på å utforme en søknad, et arbeid som vel også vil gi en god oversikt over kostnader og gevinster, så vi kan bestemme oss seinere? Kan noen gi en kort skisse av prosessen fram mot OL: Hva vedtas av kommunen, idretten og staten? Hva koster søknadsutforming? Hvordan fordeles den regninga? Hvor langt ut i prosessen kan man trekke seg? Hvilke forslag til bystyrevedtak finnes?

 7. Jeg stemmer nei. Det er en folkfest uten like, ja. Men jeg mener at helsesektoren, utdanningssektoren vil ha et så mye større behov for pengene. Samfunnskostnaden av en slik fest er såpass dyr, vi ser i tillegg at vi bruker mer Oljepenger enn vi burde. Likevel blir jeg ikke veldig lei meg om vi får OL, så lenge våre barn, eldre og syke får den oppfølgingen de har behov for : )

 8. Sogn Studentby er bygget som deltakerlandsby under OL i Oslo på 50-tallet. Jeg har stemt nei i din undersøkelse, men om så skulle skje at bystyret vil skrive søknad, så håper jeg at du tar ditt engasjement for boligpolitikk inn i OL-saken og krever at OL-planene også inneholder en plan for regulerte utleieboliger for studenter og andre.

 9. Uansett hva man mener om OL synes jeg ikke økonomien skal være utslagsgivende. Vi kan alltid gi en million mer til helsevesenet, men prognoser viser at Norge må kutte i offentlige utfgifter i framtida, og må forberede seg på å bruke mindre. Å da heller bruke dagens oljeoverskudd til å investere i infrastruktur, idrettsanlegg og markedsføring vil kunne lønne seg på lang sikt.
  … Og er det ikke bedre å bygge idrettsanlegg enn å bygge sykehus, når de på sikt gjør samme nytten?

 10. Jeg stemte ja, selv om jeg egentlig mener OL skulle vært arrangert i Tromsø. OL er en bra ting for internasjonalt samarbeid og vennskap mellom land. Mange land i verden har finanskrise og gjeldskrise og generelt dårlig økonomi. Vi som et av verdens rikeste land burde ut av solidaritet kunne ta den kostnaden istedet for å legge det på land som egentlig ikke har råd. Samtidig kunne vi bruke denne eksponeringen til å arrangere et supermijøvennlig OL og sette en ny standard for miljøtiltak på store arrangementer. Det første CO2 nøytrale OL arrangement! Hadde vært kult det:)

 11. Veldig usamd med taktikken Jens Kihl (som mange andre) tek til orde for. Om vi skal ha slike «vikarar» som OL/IOC for å få sett investeringar på plass, meir eller mindre abdiserer vi som politisk samfunn. Oslo og resten av landet treng sjølvsagt kollektivsatsing. Men vi er i stand til å setja premissane sjølv. To-tre veker folkefest og kommers er heller ikkje eit spesielt godt argument. Det var kjekt i Oslo sentrum under medaljeutdelinga under VM, men varige verdiar er jo ikkje dette. For lite avkastning på investert, for å seia det pent.

  Eg vil sterkt oppmoda politikarane som skal røysta i denne saka om å gje dette hysteriske storkommerse spelet som er leia av IOC og hærførar Gerhard Heiberg ein skikkeleg nasestyvar. Dette er ikkje berekraftig folkefest og idrettstevlng. Og kvar vart det av menneskerettsutviklinga OL i Kina skulle føra til? Dette er fjesking med krefter i alle fall ikkje SV-arar bør la seg kitla av.

 12. Jeg har nylig gått ut i Bergensavisen mot OL i Oslo. Jeg vil som leder i Hordaland SV arbeide aktivt mot at Oslo blir OL søker.
  Nettopp de argumentene som kom fra bl.a. Jens om at dette er en forutsetning for å få de borgerlige til å satse på kollektivtrafikk er noe av kjernen i min motstand.
  Osloregionen er det område i landet som vokser sterkest. Ytterligere OL initierte investeringer opp mot 30 milliarder her grunnet OL vil bare forsterke den tendensen vi i andre deler av landet opplever til daglig: Alt skal til Oslo.
  Utvikling av infrastruktur og kollektivsatsing er et spørsmål om nasjonale prioriteringer – ikke noe som noe som bare følger med et OL. I motsetning til Oslo er de andre større byene direkte underutviklet når det gjelder f.eks kollektivtrafikk – og den som utvikles er nesten utelukkende lokalt finansiert i motsetning til i Oslo området. Det vil være helt uakseptabelt dersom Osloområdet skal få en særegen prioritering på infrastruktur fordi de skal ha OL.
  Derfor var jeg i sin tid adskilling mer positiv både til Tromsø og Trondheim som søkerbyer – fordi det ville utviklet infrastruktur og anlegg i områder av landet som også havner bak Osloregionen i prioriteringer.
  Når Osloordføreren i dag garanterer at OL ikke skal gå på bekostning verken av andre idrettsanlegg eller andre tilbud til Oslos befolkning, er det gitt at det er det statlige fellesskapet som er forventet å skulle betale. Eller så gjør han opp regning uten vert.

  I tillegg vil det på idrettsanleggsiden føre til utterligere utbygging av vinteridrettsanlegg i en region som har veldig mye av det fra før.

  Personlig syns jeg OL arrangement er sta og moro, men et OL i Oslo vil være grov feilbruk av samfunnets ressurser.

 13. Mange gode innspill i debatten. Å gå for OL bør på ingen måte være en måte å få lurt høyresida på å øke satsningen på hverken kollektivtransport eller idrettsanelegg. Oslo trenger både bedre kollektivtransport og flere idrettsanlegg. Vi er faktisk den kommunen i Norge med færrest idrettsanlegg per innbygger og havner langt under den nest dårligste kommunen. At byen trenger flere idrettsanlegg er derfor klart.

  Vi trenger også bedre kollektivtransport. I dag bor det 600 000 mennesker i Oslo innen 2022 vil det bo 800 000 mennesker her. Og innen samme tid regner man at rundt 360 000 mennesker kommer til å flytte til Oslo og Akershus. Det er like mange som bor i Bergen kommune. Som Steinar sier, alle vil til Oslo. Det kommer til å komme mange tusner hit, og når kollektivtransporttilbudet er såpass sprengt som det er trenger vi økt satsning. Og selv om høyresiden i byen er en real sinke som prioriterer veii fremfor kollektivtransport, er det faktisk sånn at dersom vi skal ha ny tbanetunnell og jernbanetunnell er det ikke bare Oslo kommune som må trå til da, da trenger vi også økt støtte fra staten. Uenig med Steinar i at alt går til Oslo. Når det kommer til samferdsel er det helt tydelig at Oslo er underprioritert. Skal vi ha et kollektivtransporttilbud ala 2012 i fremtiden, er faktisk staten nødt til å bevilge mer penger til en ny tbanetunnell fordi kapasiteteten allerede er sprengt.

  Vel, diskusjonen var OL. Mine argumenter for OL vil ikke være at det er for å få bedre kollektivtransport eller idrettsanlegg. Det vil være en heldig bieffekt, og spesielt mtp idrettsanlegga.

  Videre mener jeg at vi ikke må underkjenne at OL er en folkefest som når ut til veldig mange uavhengig av inntekt, kjønn, utdanningsnivå. Uavhengig av klasse. Å arrangere slike kollektive arrangement som når ut til så mange, mener jeg er en verdi i seg selv samtidig som det er viktig for idrettsatsninga.

  På den andre siden er jeg kritisk til kostnaden. Jeg ser at dette vil dra midler. Og hele tiden er det desverre slik at vi må spørre oss om dette kunne ha blitt brukt til bedre tiltak.

  Jeg ser derfor frem til debatten Oslo SV skal ha fremover nå, og som avrundes med diskusjon på representantskapsmøtet i mai.

 14. Nei. Jeg har ikke noe i mot å evt. bruke 30 Milliarder på idrettsanlegg, men det skal i så fall komme hele landet til nytte. Vi trenger virkelig ikke noen få dyre haller med plass til 10.000-25.000 tilskuere, selv om en del av disse sikkert kan bygges om etter et evt. OL til å være mindre og tilby hallplass.

  Bygg heller mange idrettshaller over hele landet som er tilpasset lokal bruk.

  Av samme grunn var jeg motstander av OL i Tromsø. Det er lov å ta et krafttak for idrettsinfrastruktur (og kollektivtrafikk i Oslo og det sentrale østlandsområdet) uten å måtte arrangere OL samtidig.

  Jeg vil gjette at det også vil være til stor ulempe for byens innbyggere ettersom det vil føre til ekstra stor anleggsvirksomhet over et kortere tidsrom enn en generell innsats som jeg skisserer.

 15. Leif Kjetil Tviberg

  OL-saka bør drøftast i partiorganisasjonen til Oslo SV.

 16. nei. OL vil koste vanvittige summer og etter fadesen på Holmenkollen har jeg liten tiltro verken til at anslag kommer til å være reelle eller at byrådet klarer økonomistyringen i et slikt prosjekt. Byen er sulteforet, spesielt bydelene. Slik det er, kan vi ikke ta oss råd til et OL.

 17. Nei, takk. Jeg elsker sport, er fryktelig glad i OL. Og, ikke minst fest. Men. Olympiske leker har tatt av utenfor alle grenser. Hadde vi hatt tro på at vi kunne lage et OL som i pengebruk ble mye mindre enn det de foregående har vært. Hadde vi hatt tro på et miljøvennlig OL. Hadde vi hatt tro på at vi kunne gjort noe med pampeveldet. Så, kanskje. Men. Jeg har ikke tro på det.

  Et OL må ikke være styrende for hvilke idrettsanlegg vi skal ha. Eller hvordan vi skal bygge ut kollektivtrafikken.

  Lykke til med debatten. Et viktig poeng er vel hvor mye penger vi faktisk skal bruke på å utrede om vi skal ha OL. Det er mye annet vi må bruke disse pengene på.

 18. Nei, selvfølgelig vil jeg ikke ha OL i Oslo. Jeg er for et bedre kollektivtilbud, jeg vil gjerne ha et bedre breddetilbud i idretten og folkefest er alltid gøy. Men vi er da ikke så hjelpeløse at vi trenger OL for å få til dette?

 19. Hans Christian Apenes

  Flott at du kjører debatt om denne saken her Ingvild.

  SV bør være i mot et OL i Oslo fordi et slikt arrangement mest sannsynlig ikke lar seg kombinere med det partiet for øvrig står for av verdier og politikk. For OLs opprinnelige idealer er nå erstattet av usjarmerende kommersiell enerdyrkelse satt i scene av neosamaranchere. Denne glatte gutteklubben får det alltid som de vil på skattebetalernes regning, og da innbefatter ikke dette verken t-banetuneller, breddeidrett eller andre avsporede fantasier om opprusting av ditt og datt og etterbruk. Gigantomanien for arrangementet vil aldri kunne forsvares som økologisk bærekraftig, avvisningen av kvinnelige idrettsutøvere er notorisk diskriminerende og breddeidretten og dermed folkehelsa forvitrer (smitteeffekt av eliteidrett ned til breddeidrett kan statistisk tilbakevises).

  Med de nye sikkerhetskravene, infrastruktur og standard på anlegg IOC nå forutsetter for et vinter-OL, vil de offentlige utgiftene til et slikt arrangement være astronomiske, ja rent inn i himmelen, og fra den samme offentlige kassen der vi henter midler til de viktige, klassiske velferdsoppgavene våre. Og selvsagt vil også Oslo kommune måtte ta del i disse utgiftene, eller er det kanskje staten som f eks skal bla opp de over 100 mill kr bare for å utrede søknaden for å søke OL?

  At underholdningsidrett er viktig og «utjevnende» mellom klasser synes for meg å være saken snudd på hodet når en ser på seertall og statistiske undersøkelser. Hvor er i så fall empirien for denne tesen?

  SVs nye linje er å kvitte seg med et visstnok sidrumpa image som surmulende nei-parti. Men politikk handler vel uansett om det innerste av det vi virkelig mener og ikke det innpakkede salgbare? Alternativet er å råtne på rot, sammen. Tvi OL.

  HC

  • Helt enig Hans Christian. Derfor stemmer SV i dag imot OL og for breddeidrett. Mens AP, H, V og KRF bruker 50 mill på bare å søke i 2012, og videre 80 mill i 2013 bruker vi disse pengene på breddeidrett. Ingvild

 20. Petter Evanger

  Godtar virkelig Ingvild Reymert det falskspillet som Paule, Rognlien & co satte igang for å sabotere Tromsø, og så overta selv?

  • Helt enig Hans Christian. Derfor stemmer SV i dag imot OL og for breddeidrett. Mens AP, H, V og KRF bruker 50 mill på bare å søke i 2012, og videre 80 mill i 2013 bruker vi disse pengene på breddeidrett.

 21. Hei Petter. Det ble feil. Men svaret er nei. Vi stemmer imot OL og for breddeidrett. Stolt av å være med i et parti som mener det.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s