Monthly Archives: oktober 2012

Solidaritet med Palestina

Sammen med Ivar Johansen fremmet jeg et privat forslag om å få en vennskapsby i Palestina. Kun Rødt støttet forslaget i bystyremøtet 24. oktober. Her er innlegget mitt i bystyredebatten:

Les videre

Bruker Oslo G4S – som bidrar til den israelske okkupasjonen?

Jeg fikk ikke anledning til å stille spørmål om kommunen bruker selskapet G4S, som er en sentral bidragsyter i den israelske okkupasjonen, men dette er en så viktig sak at jeg istedet sendte et skriftelig spørsmål. Venter spent på svar.

Her er spørsmålet:

Selskapet G4S er verdens søtrste sikkerhetsselskap som leverer utstyr og tjenester til israelske militære kontrollposter, fengsler, separasjonsmuren og ulovlige bosetninger. G4S er dermed en sentral bidragsyter i den israelske okkupasjonen av palestinske områder.

Dette passer dårlig til de høye etiske kravene G4S hevder å følge. G4S uttaler i april 2012 at de ikke kommer til å trekke leveranser av utstyr og tjenester til ulovlige bosetninger.

Mitt spørsmål er:

– Vil byrådet gjennomgå Oslo kommunes avtaler for å se om kommunen kjøper tjenester fra G4S?

– Og hvis det blir klart at kommunen benytter seg av dette selskapet, hva vil byrådet foreta seg?

– Synes byrådet at det er greit at kommunen benytter seg av et selskap som bidrar til en folkerettstridig okkupasjon?

Oslo bør få vennskapsby i Palestina

Da Båten Estelle var på besøk i Oslo leverte Ivar Johansen og jeg inn et privat forslag om at Oslo skal ha en vennskapsby i Palestina for å få mer oppmerksomhet mot de glemte lidelsene til folket i Gaza. SV Stortingsrepresentant Aksel Hagen ble med båten til Gaza av samme grunn, men er nå arrestert.

På onsdag skal det private forslaget opp i bystyre. SV krever at Aksel Hagen blir umiddelvart løslatt, og på onsdag bør Oslopolitikerne gå inn for at byen skal få vennskapsby i Palestina.

Les mer om forslaget til Ivar og jeg her:

Les videre