Monthly Archives: desember 2012

16-felts vei gjennom sentrum

behov for bilfelt

I arbeidet med Nasjonal transportplan er naturligvis fremtidsbildet viktig. Oslo vil vokse med 200 000 innbyggere fra i de neste 20 årene, og bare i Oslo og Akershus ventes det nærmere 760.000 flere reiser i 2030 i forhold til i dag.

Statens vegvesen har gjort en beregning av antall kjørefelt som hovedveinettet inn til Oslo, og i Oslo, må utvides med hvis en slik trafikkøkning skal tas med bil alene.

12 ekstra felter gjennom sentrum, 10 ekstra felter på de store innfartsårene inn til byen og Mosseveien må utvides med 6 ekstra felter.

Bildet over viser hvor stor utvidelse det er snakk om dersom man bare skal satse på bil og veiutvidelse. Og bildet viser at dette rett og slett ikke er mulig.

Skal vi løse transportutfordringene i Oslo kan vi ikke satse på bil. Det er ikke bare miljøfiendtlig, skaper en by med mye støy og trafikk, men det er rett og slett ikke plass.

Skal vi skape transportløsninger for fremtiden må vi satse på kollektivtransport – flere tbaner, flere trikker, flere busser og InterCity-tog!

Høyres boligsatsning uteblir

boligbygging

Det er gjentatt mange ganger, men det kan sies en gang til – for Høyre-Byrådet har ikke tatt det inn over seg at Oslo vil oppleve en befolkningsvekst på hele 200 000 i de neste 20 åra.

Byen vår er faktisk et av de raskeste voksende områder i Europa. Likevel uteblir en boligssatsning som tar høyde for befolkningsveksten i byrådets foreslåtte budsjett for 2013.

Les videre

Barn og eldre er årets tapere

eldre

Etter lange diskusjoner har endelig byrådet blitt enig med FrP om budsjett.

Munch er fremdeles en uenighet, men salg, privatisering og kommersialisering av byens velferdstjenester er Høyre, Venstre, KrF og FrP hjertens enige om.

Og ved å ta mer fra de aller minste, barnehagebarna, og gi litt til de eldre, har de et felles budsjett. Det er klart at Oslo barna går en kald vinter i møte.

Les videre