Monthly Archives: juni 2013

SV har sikret ny kyststi på Bygdøy!

Bilde

Rusler du bortover HuK-aveny på stien langs sjøen møter du plutselig et privat gjerdet. Stien slutter. Du kommer ikke videre. Og du må enten gå tilbake eller opp langs veien opp bak husene.

I denne saken har SV fått gjennomslag for at folk i denne byen skal fortsette å gå langs sjøen på en allmenn turvei i området mellom Dronninghavnveien og Melbydelaen.

Denne saken er av en veldig prinsipiell karakter. Det handler om hvem som skal ha tilgang på byens perler – skal de være en privat eiendomsrett der de aller færreste som har råd til å kjøpe seg rett skal ha tilgang til dem, eller skal de være fellesgoder der alle i Oslo får glede av dem – uavhengig av sosial bakgrunn, etnisitet, kjønn, inntekt eller formue.  SV jobber for det siste.

Noe av det fineste med Oslo, er tilgangen på fjorden. SV vil at hele Oslo skal ha tilgang på den. Og med denne kysstien får vi alle mulighet til å gå langs kysstien, oppleve nydelige naturopplevelser og oppleve det beste av byen vår.

Jeg er stolt over denne saken, og stolt over at SV har tatt enda et steg for å gjøre kystlinjen og andre av byens perler mer tilgjengelige for folk.

Bilde finner du her

Er Oslo en bra by å bo i for unge?

Bilde

Hvis det er bra for barn og unge å vokse opp i Oslo, er det en bra by å bo i.

Å sikre et godt oppvekstmiljø er et spesielt ansvar vi som politikere har. Kvalitetsikre barnehager til alle, der ungene blir sett, får utvikle seg og lære. Og en skole der barn og ungdom får utvikle sine evner, egenskaper og muligheter uavhengig av sosial bakgrunn er avgjørende for å oppnå nettopp dette.

Dessverre har ikke høyrebyrådet i Oslo gjort en god nok jobb for å sikre gode barnehager og skoler. For stor tro på markedsretting, privatisering og konkurranseutsetting gjør at Oslo har barnehager uten god nok kvalitet, foreldre som ikke får barnehageplass når foreldrepermisjonen er over og en skole som skaper og forsterker de sosiale skillene i byen.

Sånn kan vi ikke ha det – SV ønsker å satse mer barnehager og skoler i byen, samtidig som vi vil sette barna, ungdom og kvalitet i fokus – ikke konkurranse, privatisering og markedsretning som Høyre-byrådet gjør.

Det mest alvorlige angrepet mot barnehagene er byrådets og FrPs forslag om å privatisere barnehagene. Når forslaget for første gang ble presentert sammenlignet representant Carl I. Hagen barnehagene med butikk og kommenterer til Østlandsendingen ” Vi er ikke engasjert i dagligvarevirksomhet, vi er ikke engasjert i salg av hvitevarer, vi er ikke engasjert i restaurantvirksomhet”. Målet med å privatisere barnehagene er å kutte kostandene. Som Telemark-forskning har vist går privatiseringa ut over lønns- og pensjonsutgiftene til de ansatte. Det er de ansatte som står for kvaliteten i barnehagene. Det er de som ser barna våre, de som tar vare på barna og det er de som trøster barna våre når de er lei seg. I en tid der vi vet at kvaliteten i barnehagene er for dårlig, er jeg bekymra for at Høyre-byrådet ser på barnehagene som butikk og ikke det første læringsstedet for byens unger.

Heldigvis har SV fått gjennomslag for at bemanningsnormen skal gjelde i Oslo. Sånn at vi sikrer at det er et minimum av barnehageansatte i Oslos barnehager. At det er nok voksne til å ta vare på våre barn.

SVs gjennomslag for to hovedopptak i barnehagene per år, gjør også at ikke bare de ungene som er født før 1.september får barnehageplass, men alle. Og folk i byen kan glede seg over å få barn uavhengig når på året barnet deres blir født.

Det er mye som kan sies om Osloskolen – testing og rapportering som tar fokuset vekk fra læring. Karakterbasert opptak som skaper A- og B-skoler og øker de sosiale skillene i byen. Og stykkprisfinansiering som gjør at de skolene med størst utfordringene med frafall og trenger mest økonomisk støtte får minst. De mister nemlig økonomisk støtte for hver elev som ikke fullfører.

Men det er spesielt en ting jeg vil legge ekstra vekt på – manglende satsning på yrkesfag. Norge trenger flere yrkesfagelever – helsefagarbeider som sikrer et fortsatt godt helsetilbud, byggfagelever som skal bygge boligene vi skal bo i, og elektrikere som sørger for at boligene også får lys. Oslo ligger dessverre under måltall for hvor mange elever som bør gå på yrkesfag. Ikke overaskende, når vi vet at det er bingo om du får lærlingeplass når du er ferdig på skolebenken, gjør det at Osloungdom verken har lyst til å ta yrkesfag eller får motivasjon til å gjennomføre. Frafall er et stort problem, og en rett til lærlingeplass er det viktigste vi kan gjør for å minske frafall. Og, jeg er overbevist om at dersom det var bingo om elever på studiespesialisering fikk fullføre utdanningen sin, hadde Oslos gater vært fulle av foreldre og elever som protesterte, til høyrebyrådet hadde lagt seg langflat og sikret at alle elevene fikk fullført utdanningen sin. Men når det er yrkesfagelever det er snakk om, skjer ikke den samme mobiliseringen og det er ikke så viktig. Sånn kan vi ikke ha det. Vi må behandle alle elver like likt og sikre at alle får fullført videregående skole ved å sikre alle yrkeselever lærlingeplass.

16 år med Høyrestyre i hovedstaden er nok. Til høsten må vi sørge for at de ikke inntar regjeringskontorene og vannstyrer landet sånn de har gjort me Oslo. Og i 2015 er det jaggu på tide med et skifte. Da må byen få et byråd som er for hele byen, ikke bare de rike og skaper en samla by, ikke en delt by.

Innlegget ble holdt 12.juni 2013 under debatten om årsveretnigene i bystyremøte i Oslo.