Category Archives: Uncategorized

Nasjonalmuseet kan gi nye lærlingeplasser

nasjonalmusset

I dag behanlder bystyre nasjonalmuseet på Vestbanen – det blir et flott bygg som det både blir gøy å gå på taket på, besøket og som gir et ekstra løft for byen vår.

I den sammenheng vil SV at bygget skal bli et opplæringsfyrtårn – der samtlige leverandører som brukes skal ha lærlinger som deltar i prosjektet.

Det vil gi lærlingeplasser som mange yrkesfagelever trenger. Det vil være med å heve status til yrkesfag, og vi vet at flere lærlingeplasser  – å sikre yrkesfagelever lærlingeplass etter at undervisninga på skolebenken er ferdig – kan være med på å senke det høye frafallet som i dag er på yrkesfag. Ergo – et kinderegg-forslag!

Om ikke lenge vil også byggingen av kunst- og håndverksskole komme til behandling i bystyre – da vil SV igjen foreslå at byggingen av dette bygget skal være et opplæringsfyrtårn.

Bildet tilhører Statsbygg som er tiltakshaver. 

SV trosser kjendisprotester – vil bygge på vestkanten

BildeI dag vedtar bystyret å bygge nye eneboliger på Voksenkollen. Bak forslaget står blant annet skikongen Bjørn Dæhli som har møtt massive protester fra naboer som Toralv Maurstad. Naboene mener dette er et naturskjønt område vi ikke kan røre.

Voksenkollveien er derimot det perfekte område for boligbygging – nærme t-banen, nærme marka og nærme kommunale tomter om det i fremtiden vil bli behov for barnehage og skole.

Oslo trenger boliger, og da kan vi ikke bare fortette på østkanten, men vi må også bygge på vestkanten. Selv om de velstående naboene både er skriveføre og har nok av resurser til å protestere høylytt kan vi ikke la være å bygge her

SV legger derfor opp til en høyere fortetting av området enn hva byrådet legger opp til.

Vi kan ikke ha det sånn at vi utnytter østkanten maksimalt med blokker tett i tett, mens vi på Vestkanten bare bygger noen få eneboliger. Nå må vi ta hele byen i bruk, derfor legger SV opp til en større fortetting på denne tomta

Les mitt innlegg i debatte her:

Les videre

16-felts vei gjennom sentrum

behov for bilfelt

I arbeidet med Nasjonal transportplan er naturligvis fremtidsbildet viktig. Oslo vil vokse med 200 000 innbyggere fra i de neste 20 årene, og bare i Oslo og Akershus ventes det nærmere 760.000 flere reiser i 2030 i forhold til i dag.

Statens vegvesen har gjort en beregning av antall kjørefelt som hovedveinettet inn til Oslo, og i Oslo, må utvides med hvis en slik trafikkøkning skal tas med bil alene.

12 ekstra felter gjennom sentrum, 10 ekstra felter på de store innfartsårene inn til byen og Mosseveien må utvides med 6 ekstra felter.

Bildet over viser hvor stor utvidelse det er snakk om dersom man bare skal satse på bil og veiutvidelse. Og bildet viser at dette rett og slett ikke er mulig.

Skal vi løse transportutfordringene i Oslo kan vi ikke satse på bil. Det er ikke bare miljøfiendtlig, skaper en by med mye støy og trafikk, men det er rett og slett ikke plass.

Skal vi skape transportløsninger for fremtiden må vi satse på kollektivtransport – flere tbaner, flere trikker, flere busser og InterCity-tog!

Høyres boligsatsning uteblir

boligbygging

Det er gjentatt mange ganger, men det kan sies en gang til – for Høyre-Byrådet har ikke tatt det inn over seg at Oslo vil oppleve en befolkningsvekst på hele 200 000 i de neste 20 åra.

Byen vår er faktisk et av de raskeste voksende områder i Europa. Likevel uteblir en boligssatsning som tar høyde for befolkningsveksten i byrådets foreslåtte budsjett for 2013.

Les videre

Barn og eldre er årets tapere

eldre

Etter lange diskusjoner har endelig byrådet blitt enig med FrP om budsjett.

Munch er fremdeles en uenighet, men salg, privatisering og kommersialisering av byens velferdstjenester er Høyre, Venstre, KrF og FrP hjertens enige om.

Og ved å ta mer fra de aller minste, barnehagebarna, og gi litt til de eldre, har de et felles budsjett. Det er klart at Oslo barna går en kald vinter i møte.

Les videre

Solidaritet med Palestina

Sammen med Ivar Johansen fremmet jeg et privat forslag om å få en vennskapsby i Palestina. Kun Rødt støttet forslaget i bystyremøtet 24. oktober. Her er innlegget mitt i bystyredebatten:

Les videre

Bruker Oslo G4S – som bidrar til den israelske okkupasjonen?

Jeg fikk ikke anledning til å stille spørmål om kommunen bruker selskapet G4S, som er en sentral bidragsyter i den israelske okkupasjonen, men dette er en så viktig sak at jeg istedet sendte et skriftelig spørsmål. Venter spent på svar.

Her er spørsmålet:

Selskapet G4S er verdens søtrste sikkerhetsselskap som leverer utstyr og tjenester til israelske militære kontrollposter, fengsler, separasjonsmuren og ulovlige bosetninger. G4S er dermed en sentral bidragsyter i den israelske okkupasjonen av palestinske områder.

Dette passer dårlig til de høye etiske kravene G4S hevder å følge. G4S uttaler i april 2012 at de ikke kommer til å trekke leveranser av utstyr og tjenester til ulovlige bosetninger.

Mitt spørsmål er:

– Vil byrådet gjennomgå Oslo kommunes avtaler for å se om kommunen kjøper tjenester fra G4S?

– Og hvis det blir klart at kommunen benytter seg av dette selskapet, hva vil byrådet foreta seg?

– Synes byrådet at det er greit at kommunen benytter seg av et selskap som bidrar til en folkerettstridig okkupasjon?