Høyres boligsatsning uteblir

boligbygging

Det er gjentatt mange ganger, men det kan sies en gang til – for Høyre-Byrådet har ikke tatt det inn over seg at Oslo vil oppleve en befolkningsvekst på hele 200 000 i de neste 20 åra.

Byen vår er faktisk et av de raskeste voksende områder i Europa. Likevel uteblir en boligssatsning som tar høyde for befolkningsveksten i byrådets foreslåtte budsjett for 2013.

Les videre

Barn og eldre er årets tapere

eldre

Etter lange diskusjoner har endelig byrådet blitt enig med FrP om budsjett.

Munch er fremdeles en uenighet, men salg, privatisering og kommersialisering av byens velferdstjenester er Høyre, Venstre, KrF og FrP hjertens enige om.

Og ved å ta mer fra de aller minste, barnehagebarna, og gi litt til de eldre, har de et felles budsjett. Det er klart at Oslo barna går en kald vinter i møte.

Les videre

Solidaritet med Palestina

Sammen med Ivar Johansen fremmet jeg et privat forslag om å få en vennskapsby i Palestina. Kun Rødt støttet forslaget i bystyremøtet 24. oktober. Her er innlegget mitt i bystyredebatten:

Les videre

Bruker Oslo G4S – som bidrar til den israelske okkupasjonen?

Jeg fikk ikke anledning til å stille spørmål om kommunen bruker selskapet G4S, som er en sentral bidragsyter i den israelske okkupasjonen, men dette er en så viktig sak at jeg istedet sendte et skriftelig spørsmål. Venter spent på svar.

Her er spørsmålet:

Selskapet G4S er verdens søtrste sikkerhetsselskap som leverer utstyr og tjenester til israelske militære kontrollposter, fengsler, separasjonsmuren og ulovlige bosetninger. G4S er dermed en sentral bidragsyter i den israelske okkupasjonen av palestinske områder.

Dette passer dårlig til de høye etiske kravene G4S hevder å følge. G4S uttaler i april 2012 at de ikke kommer til å trekke leveranser av utstyr og tjenester til ulovlige bosetninger.

Mitt spørsmål er:

– Vil byrådet gjennomgå Oslo kommunes avtaler for å se om kommunen kjøper tjenester fra G4S?

– Og hvis det blir klart at kommunen benytter seg av dette selskapet, hva vil byrådet foreta seg?

– Synes byrådet at det er greit at kommunen benytter seg av et selskap som bidrar til en folkerettstridig okkupasjon?

Oslo bør få vennskapsby i Palestina

Da Båten Estelle var på besøk i Oslo leverte Ivar Johansen og jeg inn et privat forslag om at Oslo skal ha en vennskapsby i Palestina for å få mer oppmerksomhet mot de glemte lidelsene til folket i Gaza. SV Stortingsrepresentant Aksel Hagen ble med båten til Gaza av samme grunn, men er nå arrestert.

På onsdag skal det private forslaget opp i bystyre. SV krever at Aksel Hagen blir umiddelvart løslatt, og på onsdag bør Oslopolitikerne gå inn for at byen skal få vennskapsby i Palestina.

Les mer om forslaget til Ivar og jeg her:

Les videre

Vi bygger by – ikke bondelandskap

I dagens bystyremøte vedtok vi planstrategi og planprogram for Kommuneplanen. Litt komplisert tittel, men her vedtok vi altså de overordna planene for hvordan vi ønsker å planlegge, utvikle og utbygge byen vår.

SV tok til ordet for økt satsning på boligbygging som vi fikk gjennomslag for.

Vi ønsker også en interkommunal reguleringsplan for Fornebu. All den tid vi har et skrikende behov for boliger, holder det ikke at Oslos nærtliggende kommuner, som Bærum, er mest interessert i å ta vare på private eplehager, store garasjer og lange oppkjørsler enn å utvikle et attraktivt, urbant og levende område. At det nesten ikke bor folk på Fornebu 14 år etter at flyplassen ble lagt ned holder ikke mål. At Bærum kun har regulert det store området til 6 000 boliger, et område som kunne ha rommet 20 000 boliger, er alt for dårlig.

Vi skal bygge by ikke bondelandskap!

Les hele innlegget mitt i debatten her:

Les videre

Storsatsning på Oslo S

Bilde

På dagens bystyremøte vedtok vi områdeplan for Oslo S. SV ønsker en storsatsning på Oslo S der vi utvikler, bedrer og øker kapasiteten til Oslo S som norges viktigste kollektivknutepunkt. Satser på miljø med flere sykkelparkeringsplasser og bedre sykkelveier, og ikke flere parkeringsplasser, trafikk og eksos som FrP ønsker. Til slutt ønsker SV at områdeutviklinga skal gi noe tilbake til byen. Vi ønsker å åpne Akerselva, satsning på grønne tak, satse på kunst og rive Nylandsbrua. Nylandsbrua vil bli stående som en dinosaur fra fortiden som dekker over åpninga av Akerselva og legge disse områdene mørke. Desverre hadde ikke høyresida like høye ambisjoner for områdeutviklinga som oss, og vi fikk ikke flertall for å rive brua. Derimot fikk vi flertall for flere boliger, mot Høyres, Venstres og KrFs stemmer! 

 

Studentbolighjelp

I dagens bystyremøte ble mitt private forslag om studentbolighjelp diskutert. Saken har blitt dekt i Dagsavisen og Universitas. Figuren over viser antall studentboliger bevilget med SV i regjering i rødt og i blått med Høyre i regjering.

Innlegg holdt i debatten:

Les videre

Solidaritet med Palestina – vennskapsby nå!

SV vil at Oslo, som Norges hovedstad, skal ha vennskapsby og vennskapskontakt med Palestina:

1.Oslo kommune skal inngå en vennskapsavtale, eller samarbeid om konkrete prosjekter, med en palestinsk by eller kommune.

2. Byrådet utreder og fremmer sak for bystyret om hvilke palestinske byer eller kommuner som kan være aktuelle og formen for et slikt samarbeid.

Dette foreslår Ivar Johansen og meg selv i et forslag vi har sendt fram til behandling i Oslo bystyre.

I over 40 år er palestinerne blitt fratatt muligheten til å leve et verdig liv. Muren på Vestbredden og blokaden av Gaza ødelegger palestinernes økonomi, hindrer forsyninger av mat og medisiner, og skaper fattigdom og fortvilelse. Det er klok solidaritshandling å knytte nærmere vennskapsbånd  mellom Oslo og en palestinsk by.

Les hele forslaget nedenfor.

Les videre

Billigst uten demokrati

 

”Rapport viser at kommunesammenslåing lønner seg” er overskriften på NRK-nyhetene 31.7. Rapporten tar til orde for tvangssammenslåing av kommuner. Interessant nok er den forfattet av tidligere Fpu-leder Ove Vanebo på vegne av Civita. Det er ikke noe nytt at høyresiden ønsker å bruke tvang. NHO-direktør John G. Bernander krevde tvangssammenslåing på NHOs årskonferanse i januar 2012, men også leder for Arbeiderpartiets programkomité, Hadia Tajik, vil tvinge.

Les videre