Tag Archives: Asyl

La barna bli

I dag bor det mer enn 450 barn på asylmottak i Norge med foreldre som har fått avslag på asylsøknaden. Barna har bodd over 3 år i Norge, og mange har aldri vært i foreldrenes hjemland. Nå trues barna med tvangsutsendelse. De skal rives opp fra sitt lokalmiljø, tas ut fra klasser og barnehager, sendes bort fra sine vennegjenger og nabolag til land mange av dem aldri har vært i. Sånn kan vi ikke ha det. Barns beste og hensyn til deres liv må gå foran innvandringspolitiske hensyn. På årsmøtet i Namsos på lørdag kan Nord-Trøndelag Arbeiderparti støtte barna, og gå i mot utsendelsene. Det kan avgjøre deres fremtid.

Les videre