Tag Archives: Audun Lysbakken

Skriveperm?

I Klassekampen skriver Arild Rønsen at Audun Lysbakken ikke burde ta pappaperm all den tid han er partileder for SV. SV har helt siden partiets start jobbet for og fått gjennomslag for viktige likestillingssaker. At far kan og tar mer ansvar for barna gjennom pappapermen er en av våre viktige likestillingsseiere. Om SV-menn ikke selv skal ta ut pappaperm er det både et tilbakesteg for partiet og likestillingen.

Les videre

En rettferdig, sosial og aktiv boligpolitikk nå!

Kjære Landsmøtet, kamerater og søstre

Dette er et spesielt landsmøte. Og en av de spesielle tingene er at vi takker av Norges dyktigste politikere i de siste åra, Kristin Halvorsen, som har ledet partiet i 15 år. Med politisk tyngde, teft og en helt utrolig evne til å snakke om rettferdighet og miljø, er hun en av norgeshistoriens viktigste kvinner, som har vært et forbilde for meg og mange andre.

Det er derfor litt som å hoppe etter Anette Sagen,  å ta over for Kristin nå, men jeg vet at Audun kommer til å gjøre en veldig god jobb.

For Norge trenger SV, og en av de aller viktigste sakene fremover vil være å jobbe for en rettferdig, sosial og aktiv boligpolitikk.

Boligprisene skyter i været og gjør det at mange tusner ikke får seg et trygt sted å bo. I Oslo er det spesielt kritisk, og her sliter spesielt unge, enslige, vanlige arbeidstakere sliter med å komme inn på boligmarkedet. 35 000 regnes som vanskeligstilte og nesten 2000 er boligløse.

Dette er folk som ikke har råd til et trygt sted å bo. Et fast sted å komme hjem til. Og et nærmiljø å være en del av. Unger som ikke vet om de kommer til å bo i samme nabolag om 4 måneder, fordi leiekontrakten til foreldrenes bolig kan bli sagt opp.

Samtidig har vi et mørkeblått byråd i Oslo, som istedenfor å ta problemene på alvor selger ut kommunale boliger, selger ut tomter og har blind tro på at markedet løser problemene. Men markedet kan ikke løse problemet, det er problemet.

Sånn kan vi ikke ha det. Vi må gjøre det lettere for alle å få en bolig. Vi må bygge flere kommunale boliger, flere billige utleieboliger for unge, flere studentboliger og vi må gjøre noe med markedskreftene. Vi kan ikke ha et boligmarked som tar mer hensyn til Olav Thon og andre eiendomsspekulanter, enn vanlig folk som trenger et sted å bo.

Derfor trenger vi å øke trykket på å få en aktiv, sosial og rettferdig boligpolitikk.

Endelig en tøff stemme i inkluderingsdebatten

Det er vel ikke bare meg som både har vært frustrert og redd over hvordan inkluderingsdebatten i Norge har utviklet seg. Debatten har blitt dominert av ekstreme yterpunkter som Siv Jensen, Hege Storhaug på den ene siden og Mohyeldeen Mohammad på den andre som alle spiller på fremmedfrykt, stigmatisering og ekstreme beskyldninger mot de som er annerledes enn seg selv.

Debatten har utviklet seg i en svært ond spiral der du bare er ”tøff” hvis du hopper på den elleville karusellen og unyanserte beskrivelsen, og ”naiv” dersom du i hele tatt prøver å trekke inn andre perspektiver. En etter en har partier og politikker hivd seg etter FrP og Siv Jensen i ”kampen om å være tøffest mot innvandrere”.

Medias vinkling har verken vært balansert eller nyansert. IMDIs årsrapport vise tydelig at mediabilde preges av negative og problemorienterte saker, selv om faktisk integreringen i Norge går relativt bra.

“Norske mediers dekning av saker om innvandring

og integrering er polarisert og ofte problemfokusert.

Enkelte grupper, særlig somaliere og muslimer, får

mer oppmerksomhet – og negativ fokus – enn

andre. Den polariserte fremstillingen, skygger for

det normale og dagligdagse, og bidrar til at fremstillingen

av enkelte grupper er lite nyansert”  fra IMDIS årsrapport

Hele debatten har sårt manglet en virkelig tøff stemme som nyanserer debatten, er kompromissløs for et flerkulturelt samfunn, mot stigmatisering og fordommer og samtidig er kompromissløs for likestilling, demokrati, likebehandling uansett om det gjelder minoriteter eller majoritetsbefolkningen. Og som alltid kjemper for disse prinsippene. Og ikke bare kjemper for disse prinsippene når det gjelder andre.

Auduns Lysbakkens tale til SVs landsmøtet i dag er denne tøffe stemmen. Talen hans er ikke bare en god situasjonsbeskrivelse og analyse av utfordringene og mulighetene vi står ovenfor, men også klar og tydelig på hva som skal være målet.

Her er et lite utdrag fra talen hans (eller les den her)

Jeg vil foreslå et tredje standpunkt som grunnlag for vår politikk. Et som verken er assimilering eller kulturrelativisme. Det tredje standpunkt handler om å insistere på at vi skal være én nasjon. Det som binder oss sammen er ikke hvor lang slektstavle vi har i Norge, men at vi bor her og er glad i dette landet. I den norske nasjonen er det derfor plass til mennesker med røtter og tilhørighet også andre steder i verden.

Det tredje standpunkt handler om å insistere på at vår nasjon skal ha noen felles, ufravikelige verdier. Det vil foregå politisk kamp om hva disse skal være, men jeg vil foreslå demokrati, likestilling og sosial likhet. Vi må være kompromissløse på de felles verdiene og spillereglene. De må gjelde alle, og vi må kreve at de respekteres av alle, og at alle tilpasser seg dem.

Det tredje standpunkt handler om å akseptere religiøst og kulturelt mangfold utover disse felles grunnverdiene. Om å se ulik bakgrunn og identitet som en styrke for Norge, ikke en trussel.

Det tredje standpunkt handler om å behandle alle innbyggere i dette landet som individer. Ingen skal måtte stå ansvarlig for det andre gjør, eller bli kollektivt dømt og vurdert.