Tag Archives: Høyre

Ikke selg Oslo kino

I dag stemmer Høyre, KrF, Venstre og FrP for å selge Oslokino. Protesttene har vært høylytte både fra kinonorge, Oslos innbyggere og SV. Hovedskillelinjet går mellom de som ser på kinoen som en pengemarskin som bør selges til høysbydende, og vi som ser på kinoen som en kulturinstitusjon som skal tilby et mangfold av filmer og kulturopplevelser. Selv om høyresida ikke var like villige til å innrømme at private eiere først og fremst må ha overskudd som primære mål, innrømmer de i sine egne sakspapirer at en offentlig eier og private eiere kan ha motstridende interesser. Og det er jo det som er hovedpoenget. Jeg stemte derfor i mot salg og for et mangfoldig tilbud.

Les Nora Fjeldalens innlegg på http://www.maddam her

Her er mitt innlegg: 

Oslo Kino går i dundrende overskudd – og byrådet mener driften av byrådet går bra. Når ma

n selger kinoen selger man det til private eiere som må ha og som har som fremste mål å tjene penger.

Menkinoen er ikke bare en bedrift, et selskap eller en pengemaskin – det er en stor kulturinstisujon.

En offentlig eier, som ikke bare driver ut i fra profitt, vil være den sikreste garantisten for å satse på et mangfold av film og kulturutrykk.

Og det er det som er den store forskjellen, mellom kommunen som eier som kan sette mangfoldet først, og private eiere som må sette profitthensyn først.

Jeg skjønner at det er vanskelig for byrådet å innrømme at det er stor forskjell mellom Offentlig og privat eiere, at de har har ulike interesser, men i sine egne understreker byrådet:

At skal man selge må alle aksjer selges fordi delt eierskap kan være uheldig da en offenlit og en priva eier kan ha motstridende interesser.

Ja det har de, og det er det som er poenget. Derfor bør vi ikke selge kinoen og satse på mangfold. 

Støtter byrådet millionæropprøret?

For en tid tilbake kunne vi lese om mangemillionærer som raser over planlagt funkisbygg i det fredelige og grønne nabolaget på Skøyen. De fryktet at utviklingen ville føre til at det ville bli penere på Ammerud.

I den forbindelse rykket ordfører Fabian Stang (H) ut og kommenterte at dette var en nødvendig utbygging all den tid vi trenger nesten 100 000 nye boliger innen 2030.

Vi har sagt at markagrensen er hellig. Og med den veksten som er, så kan man ikke gjøre annet enn å fortette og omregulere. Det blir ingen forskjell på øst og vest. Det går ikke. Vi må se byen under ett, sier Stang til DN.

I samme artikkel sier hans partikollega og byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen at de heller skal skjerpe kravene for utbygging i småhusområder.

Vi skal ikke teppebombe Oslo med fuglekasser, sier Fredriksen.

I dagens bystyremøte spurte vi om ordføreren og byråden var uenige. Jeg ble ikke særlig klok på svarene. Ordføreren ønsket mer fortetting, både på østkanten og på vestkanten, mens byråden presiserte at han kom til å legge frem en revidering av småhusplanen, helst før sommeren, som skulle skjerpe regelverket – altså mindre fortetting.

I dag er utbyggingen på Skøyen innenfor småhusplanen. Altså vi synes det er helt greit å bygge ut boliger i slike områder som ivaretar områdets karakter, noe denne utbyggingen gjør. Hvis byråden får det som han vil kan høyresiden fort gjøre slike utbyggingsprosjekter på vestkanten helt umulig – og da blir det mer press på andre områder i byen.

Håper ikke ordføreren forsnakket seg til DN, men at han som SV, mener at vi må fortette å bygge boliger både på vestkanten og på østkanten.

På sykkel med livet som innsatts

Dette er sykkelen min. Hver dag sykler jeg til og fra jobb, trening, venner og diverse fritidsaktiviteter jeg sysler med. Å sykle er både god trening og bra for miljøet. Men det er ikke spesielt sikkert. Med livet som innsats jeg tar meg frem i Oslo, med trikken, Oslo taxi og sportsbiler som mine verste fiender. Trikken er for så vidt ikke så farlig. Den kjører regelmessig og ikke utenfor sporet sitt. Men kommer man ut for en ulykke med trikken  blir det for veldig alvorlig. Både Oslo taxi og sportsbiler kjører begge skremmende fort, og benytter seg flittig av sykkelfeltet. Forskjellen på Oslo Taxi og sportsbilene er at jeg har mer tilitt til taxisjåførene som har kjøring som yrke enn gubber i 40års krisa som har kjøpt seg ny sportsbil. I tillegg lurer det andre farer. Flere ganger har jeg blitt presset ut av sykkelfeltet av biler, taxi og buss. Og flere ganger har jeg vært på nære nippen å rase rett inn i en bildøra som har blitt åpnet midt i sykkelfeltet uten at vedkommende har sett om det kommer en syklist rasende forbi.

Ikke overraskende viste NRK Østlandsendingen at hele 200 syklister hadde kommet ut for en ulykke hittil i år. I 75 % av ulykkene var ikke biler inkludert, men i hele 50 ulykker var biler inkludert. Jeg er redd for at disse var de farligste ulykkene.

Men det bør jo ikke være sånn at syklister og trikker er fiender. Jeg liker trikken, og vil gjerne at vi skal ha mer trikk i Oslo. Jeg skjønner også veldig godt at trikken synes det er skummelt med syklister som plutselig kan komme ut i feltet deres med tanke på hva som faktisk kan skje med syklisten dersom de kræsjer med dem. Hvis Oslo Taxi synes det er irriterende med alle syklistene som kjører i deres felt har jeg også full forståelse for det.

Problemet er at når H/Frp-byrådet ikke tilrettelegger for sykkel i Oslo blir vi satt opp mot hverandre. Oslo er på ingen måte tilrettelagt for sykkel. Det er rett og slett ikke plass for oss mange steder. Sykkelveiene kan plutselig stoppe, gjerne rett før et kryss eller midt i en nedoverbakke. Dette er ikke fordi det ikke finnes en plan eller at det ikke går ann å legge tilrette for syklister. Det finnes planer for hvordan man kan tilrettelegge for sykkel og hvordan vi kan få sammenhengende sykkelveier som er trygge her i byen. Når det i dag ikke har kommet på plass skyldes det at Høyre og FrP har prioritert bil og ikke sykkel. Når vi vet at byen sliter med dårlig luftkvalitet og at det er et skrikende behov for å redusere trafikken i byen vår blir det helt absurd at de ikke sikrer syklister en trygg mulighet til å ferdes rundt i gatene.

Oslo SVs representantskapsmøte vedtok vi at tilrettelegging for sykkel må være en av de viktigste prioriteringene for trafikk- og infrastrukturplanlegging i Oslo. Dette er helt nødvendige tiltak jeg ikke ser et godt argument for ikke å støtte. Likevel tror jeg at bildilla i de blå partiene er så sterk at vi dessverre ikke vil se noen forbedring på veiene så lenge de styrer byen.

Mens vi venter oppfordrer jeg alle biler, taxier og busser til å ta litt ekstra hensyn.

Vi sykler med livet som innsatts og det er vi som blir skadd hvis det skjer ulykker.

Når Høyre vil ha byråkrati for alle andre enn seg selv

Det er rett og slett svært komisk å høre på Stortingsrepresentanter fra Høyre som protesterer mot strengere regler for utgiftsdekning på Stortinget. For som Heikki Holmås riktig påpeker i dagens Klassekamp, dette er jo nettopp det de pålegger alle andre. Gjennom «New Public Management» –reformer har Høyre påført en enorm byråkratiseringsbyrde på folk i offentlig sektor. Internrapportering, interne søknadsprosesser og selskaper som deles opp i x-antall selskaper er noen tiltak Høyre har higet etter som har gjort arbeidshverdagen ekstremt mer tungvint for folk.

Øyvind Halleraker sier at han kjenner Stortingsrepresentanter som bruker hele tre til fire timer til å fylle ut papirer og skjemaer. De vil heller bruke tiden på å drive politikk. 3 timer. Ja 3 timer er mye. Men dagens vitenskapelig ansatte ved Universitet og Høyskolene bruker etter Kvalitetsreformen opp mot 20 % av arbeidstida på søknader og rapporteringer. Og 20 % er en dag i uka! Samlet bruker Universitet og Høyskolene hele 100 årsverk på søknader som aldri bli innvilget. Dette er 100 årsverk vi kunne ha brukt på noe mye mer nyttig. Når de peker på at de heller ville ha brukt tida si på forskning og undervisning er det lite gehør hos Høyre.

Jeg håper at prosessen som Høyres stortingsrepresentanter er igjennom nå gir de mer forståelse for hvor lite hensiktsmessig bruk av ressurser den enorme byråkratiseringen av offentlig sektor New Public Mangement har medført.

Mimir Kristjansson har en god artikkel om dette i dagens Klassekamp. Den er dessverre ikke ute på nett, men kjøp avisa!