Tag Archives: Heikki Holmås

Når Høyre vil ha byråkrati for alle andre enn seg selv

Det er rett og slett svært komisk å høre på Stortingsrepresentanter fra Høyre som protesterer mot strengere regler for utgiftsdekning på Stortinget. For som Heikki Holmås riktig påpeker i dagens Klassekamp, dette er jo nettopp det de pålegger alle andre. Gjennom «New Public Management» –reformer har Høyre påført en enorm byråkratiseringsbyrde på folk i offentlig sektor. Internrapportering, interne søknadsprosesser og selskaper som deles opp i x-antall selskaper er noen tiltak Høyre har higet etter som har gjort arbeidshverdagen ekstremt mer tungvint for folk.

Øyvind Halleraker sier at han kjenner Stortingsrepresentanter som bruker hele tre til fire timer til å fylle ut papirer og skjemaer. De vil heller bruke tiden på å drive politikk. 3 timer. Ja 3 timer er mye. Men dagens vitenskapelig ansatte ved Universitet og Høyskolene bruker etter Kvalitetsreformen opp mot 20 % av arbeidstida på søknader og rapporteringer. Og 20 % er en dag i uka! Samlet bruker Universitet og Høyskolene hele 100 årsverk på søknader som aldri bli innvilget. Dette er 100 årsverk vi kunne ha brukt på noe mye mer nyttig. Når de peker på at de heller ville ha brukt tida si på forskning og undervisning er det lite gehør hos Høyre.

Jeg håper at prosessen som Høyres stortingsrepresentanter er igjennom nå gir de mer forståelse for hvor lite hensiktsmessig bruk av ressurser den enorme byråkratiseringen av offentlig sektor New Public Mangement har medført.

Mimir Kristjansson har en god artikkel om dette i dagens Klassekamp. Den er dessverre ikke ute på nett, men kjøp avisa!