Tag Archives: Ivar Johansen

Solidaritet med Palestina – vennskapsby nå!

SV vil at Oslo, som Norges hovedstad, skal ha vennskapsby og vennskapskontakt med Palestina:

1.Oslo kommune skal inngå en vennskapsavtale, eller samarbeid om konkrete prosjekter, med en palestinsk by eller kommune.

2. Byrådet utreder og fremmer sak for bystyret om hvilke palestinske byer eller kommuner som kan være aktuelle og formen for et slikt samarbeid.

Dette foreslår Ivar Johansen og meg selv i et forslag vi har sendt fram til behandling i Oslo bystyre.

I over 40 år er palestinerne blitt fratatt muligheten til å leve et verdig liv. Muren på Vestbredden og blokaden av Gaza ødelegger palestinernes økonomi, hindrer forsyninger av mat og medisiner, og skaper fattigdom og fortvilelse. Det er klok solidaritshandling å knytte nærmere vennskapsbånd  mellom Oslo og en palestinsk by.

Les hele forslaget nedenfor.

Les videre