Tag Archives: millionæropprør

Støtter byrådet millionæropprøret?

For en tid tilbake kunne vi lese om mangemillionærer som raser over planlagt funkisbygg i det fredelige og grønne nabolaget på Skøyen. De fryktet at utviklingen ville føre til at det ville bli penere på Ammerud.

I den forbindelse rykket ordfører Fabian Stang (H) ut og kommenterte at dette var en nødvendig utbygging all den tid vi trenger nesten 100 000 nye boliger innen 2030.

Vi har sagt at markagrensen er hellig. Og med den veksten som er, så kan man ikke gjøre annet enn å fortette og omregulere. Det blir ingen forskjell på øst og vest. Det går ikke. Vi må se byen under ett, sier Stang til DN.

I samme artikkel sier hans partikollega og byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen at de heller skal skjerpe kravene for utbygging i småhusområder.

Vi skal ikke teppebombe Oslo med fuglekasser, sier Fredriksen.

I dagens bystyremøte spurte vi om ordføreren og byråden var uenige. Jeg ble ikke særlig klok på svarene. Ordføreren ønsket mer fortetting, både på østkanten og på vestkanten, mens byråden presiserte at han kom til å legge frem en revidering av småhusplanen, helst før sommeren, som skulle skjerpe regelverket – altså mindre fortetting.

I dag er utbyggingen på Skøyen innenfor småhusplanen. Altså vi synes det er helt greit å bygge ut boliger i slike områder som ivaretar områdets karakter, noe denne utbyggingen gjør. Hvis byråden får det som han vil kan høyresiden fort gjøre slike utbyggingsprosjekter på vestkanten helt umulig – og da blir det mer press på andre områder i byen.

Håper ikke ordføreren forsnakket seg til DN, men at han som SV, mener at vi må fortette å bygge boliger både på vestkanten og på østkanten.