Tag Archives: Nedgang i frivillig innsats

Nedgang i frivillig innsats

I dag startet jeg dagen med å delta på frokostseminar om norsk frivillighet. I den nye rapporten «Fra folkebevegelse til filantropi? Frivillig innsats i Norge 1997-2009″  viser forskerne Dag Wollebæk og Karl Henrik Sivesind store endringene i frivillig sektor de siste tolv årene. Frivilligheten har gått ned og det er store klasseforskjeller blant de som er frivillige. Interessant å merke seg er at forskjellene i engasjement mellom minoriteter og etniske normenn er relativt liten. Bortsett fra det viser rapporten heller triste resultater for de av oss som mener frivillig arbeid og engasjement er viktig for samfunnet og demokratiet.

Rapporten peker også på:

  • større sosiale forskjeller i frivilligheten
  • frivillighet handler i økende grad om individuell selvrealisering
  • vridning mot å donere penger fremfor tid
  • virtuell frivillighet har vokst frem som en ny deltagelsesform
  • minoriteters frivillige innsats alene ville holdt til å bevare topplassering innen frivillighet.