Tag Archives: Sosial boligpolitikk

Flere lærlingeplasser nå!

Innlegg holdt på bystyremøte 6.juni 2012. Jeg og SV vil ha mer kvalitet i barnehagene, flere lærere og flere lærlingeplasser. Her har høyresida gjort en alt for dårlig jobb. Førskolelærere, som er den viktigste ressursen for kvalitet i barnehagene, søker seg bort fra oslobarnehagene, antall lærere i osloskolen synker mens antall elever øker og 4 av 10 yrkesfagelever står uten lærlingeplass. Det holder ikke. Her har høyresida som styrer Oslo sviktet.

Til slutt måtte jeg også legge til at når det kommer til boligpolitikk har høyresida helt sviktet. Det hjelper ikke å håpe på at markedet løser folks utfordringer på boligmarkedet, når det er markedet som er problemet. Her må vi brette opp ermene og iverksette en sosial, aktiv og rettferdig boligpolitikk der vi bygger flere studentboliger, flere kommunale boliger, bygger billige utleieboliger for folk som ikke kommer inn på boligmarkedet, kaste ut spekulantene ut av boligmarkedet og    ha skatteordninger som ikke bare subsidierer de som eier en bolig, men også hjelper de som leier. Det må også gå ann å leie en bolig uten at det skal være et stort tapsprosjekt.

Hele innlegget : 

Ordfører, SV har store ambisjoner for Osloskolen. En skole der barn uavhengig av bakgrunn skal ha like muligheter. En sterk offentlig fellesskole som sikrer kunnskap og ferdigheter til å møte voksenlivet.

Ordfører, læring starter allerede i barnehagen

Både nasjonal og internasjonal forskning viser at et godt pedagogisk tilbud før skolealder har positive effekter for læring.

Derfor er barnehagen en veldig viktig læringsarena, hvor barnehagenes viktigste ressurs er de ansatte.

Det er de som passer på barna, og det er de som sørger for god og trygg læring for barna. Gode og kompetente førskolelærere og ansatte er selve grunnlaget for å et godt pedagogisk tilbud.

Det er derfor et større problem at utdannede førskolelærere velger seg vekk fra barnehagene enn at det ikke utdannes nok. Dette skyldes blant annet lønnsvilkår og svekkede rammebetingelser i barnehagene. Sånn kan vi ikke ha det.

SV mener at en forsvarlig bemanning og ressurser til å sette inn vikarer ved fravær vil være viktige for å hindre at enda flere kompetente barnehageansatte søker seg vekk fra sektoren.

Ordfører, for øvrig er forslaget om å privatisere barnehagene i revidert budsjett kanskje en ytterligere og kanskje enda større trussel for kvalitet i barnehagene. Men det skal jeg love deg at SV kommer tilbake til.

Også i skolen er det de ansatte, lærerne, som er selve bærebjelken for god læring

SV er derfor bekymret for at antallet pedagogiske årsverk reduseres samtidig som antallet elever øker kraftig.

Det er særlig kritisk for å sikre at elever med særskilte behov får den faglige oppfølgingen de trenger fra kvalifisert personell.

Ordfører, i Norge har alle rett på videregående utdanning. Men dersom det var sånn at elever ved studiespesialiserende linjer hadde rett på 1. og 2. år, men det var bingo om de fikk plass i tredjeklasse for å kunne fullføre utdannelsen hadde ikke bare alle partiene i bystyret protestert høylytt, jeg tror vi også hadde sett store demonstrasjonstog opp og ned Karl Johan hver dag helt til byrådet fikk sikret elevenes rett til å fullføre utdannelsen sin. 

Men sånn er det faktisk for dagens yrkesfagelever. Etter at mange elever er ferdig med å sitte på skolebenken og skal ut i lærling er det mange som står uten lærlingeplass, og uten mulighet til å fullføre den utdannelsen de har startet på.

I Oslo står 4 av 10 uten læreplass, mot kun 1 av 10 i Hordaland.

Sånn kan vi ikke ha det. Å skaffe Osloelevene lærlingeplass og mulighet til å fullføre utdannelsen sin bør være skolebyrådens jobb nr 1.

Ordfører, tilslutt må jeg si noe om bolig

Å sikre alle har et trygdt, godt og rimelig sted er en av kommunens viktigste oppgaver. Når prisene skyter i været, og mange sliter med å komme inn på boligmarkedet er SV kritisk til at byrådet gjør lite for å hjelpe folk på boligmarkedet, men håper på at markedet ordner problemene deres.

Kommunale boliger gir de som står aller svakest et sted å bo. Men dessverre ser vi at mange som oppfyller kriteriene for tildeling ikke får kommunal bolig. Slik får ikke får ikke de som sliter med å skaffe seg bolig på egen hånd den hjelpen de trenger.

At det også i 2011 var en nettoreduksjon i antall kommunale boliger er svært bekymringsfullt.

All den tid byens befolkning øker, og flere faller utenfor, burde man heller øke og ikke redusere antall kommunale boliger.

1 890 000 kr på Karihaugen eller 5 490 000 kr på Voksenkollen – et fritt valg?

Midt i debatten om de store forskjellene mellom østkantskoler og vestkantskoler i Oslo presterte Carl I. Hagen å si at «innvandrere selv kunne ha valgt å bosette seg andre steder» dersom de vil at barna deres skulle gå på skoler med flere etnisk norske elever (Politisk kvarter NRK 07.09.10).  Men ærlig talt hvordan kan han påstå at alle kan velge fritt hvor de skal bo i Oslo? Vi snakker her om en by med gigantiske prisforskjeller de ulike bydeler.  For å sjekke at jeg ikke har sovet i timen gikk jeg inn på finn.no for å sammenligne boligpriser.

Jeg søkte på 4-roms leiligheter, ca 90 km2,  som passet for en familie med  barn. Ikke overraskende fant jeg de billigste boligene på østkanten.

En av de billigste leilighetene var en 4,5-roms leilighet, 93 km2, til 1 890 000 kr på Karihaugen på Ellingsrudåsen. Leiligheten hadde også balkong.

Fasade

Første sammenlignbare leilighet i sentrumsnære var på Grunnerløkka. 2 790 000 kr. For å finne noe tilsvarende på vestkanten  måtte jeg bevege meg mye lengre opp i pris. Her fant jeg en leilighet på Voksenkollen. 4-roms, 97 km2, til   kr 5 490 000 kr. 3 600 000 kroner mer enn på Karihuagen. Forskjellen mellom Karihaugen og Voksenkollen er dermed  på mer en det dobbelte. Er det da et fritt valg? Fritt valg for de som har råd til å kjøpe begge leiligheter, men ikke fordi som ikke har 5 490 000 kr i banken, eller ikke har sjanse til å få et lån som er i nærheten av summen.

Carl I. Hagen og Frps virkelighetsforståelse er nok et eksempel på hvor fjernt de står folk flest, og hvor nært de står landets rikeste. For det er ikke sånn at det bare er noen som vil bo bra. Alle vil bo bra. Alle vil bo fint. Når noen bosetter seg langs skoen, mens andre langs E6 er det ikke fordi noen liker trafikk, forurensning og støy, mens andre liker sko, utsikt og rolige områder. Men fordi noen har råd til å bo på bedre steder enn andre.

Debatten om årets skolestart skulle heller ha fokusert på hvordan vi skal hindre at forskjellene i Oslo øker, ikke hvorvidt skoleelever skal busses eller ikke. For til syvende og sist er forskjellene i Osloskolen bare et resultat over hvor delt denne byen er.

Til slutt vil jeg bare anbefale å høre politisk kvarter 7.september 2010. Intervjuet avslører at Carl I. Hagen ikke har satt seg inn i Oslos utfordringer før han bestemte seg å stille som ordførerkandidat. Hør her.