Tag Archives: Valgforskning

Til minne om Hanne Marthe Narud

Fredag 20. juli måtte professor i statsvitenskap Hanne Marthe Narud gi tapt for kreften, bare 54 år gammel. Norsk valgforskning, statsvitenskap og samfunnsvitenskap har mistet en av sine største.  Hanne Marthes forskning har gjort henne til en av de fremste ekspertene på norsk politikk, stortingsvalg og velgere. Vi var så heldige å få bli kjent med henne både som foreleser, samt ved å henholdsvis jobbe vitenskapelig assisten for henne og ha henne som veileder på masteroppgave og i startfasen av doktorgradsarbeidet. Hun vil bli dypt savnet.

Les videre

Nye tall viser velgerovergangene i Stortingsvalget 2009

Sammen med Bernt Aardal og Stine Renate Otterbekk har jeg vært med å skrive Valgundersøkelsen i 2009 første artikkel. I artikkelen skriver vi om velgeroverganger i Stortingsvalget 2009. Hvilke partier tapte til hvem? Hvor gikk Venstre-velgerne? Og hvem stemmer førstegangsvelgerne på? Alt dette kan du lese om i Samfunnsspeilet her

Her er en liten smakebit:

Trenden er brutt – færre skifter parti

Færre velgere skifter parti nå enn før, viser ferske tall fra valgundersøkelsen. I alt 39 prosent endret standpunkt fra stortingsvalget i 2005 til 2009. De største vandringene finner sted mellom partier som ligger ideologisk nær hverandre. SV taper mest til Arbeiderpartiet, og FrP taper mest til Høyre. De største velgerovergangene gikk fra Venstre til Høyre og mellom regjeringspartiene. Undersøkelsen viser et annet mønster for flere av partiene enn det valgdagsmålingene viste.

De første resultatene fra den store valgundersøkelsen som er gjennomført av Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Statistisk sentralbyrå (SSB) er nå klare (se tekstboks side 29). Undersøkelsen omfatter velgere som er intervjuet både i 2005 og 2009, og gir et sikrere grunnlag for å måle velgervandringer enn undersøkelser basert på erindring av tidligere stemmegivning. I tillegg er valgdeltakelsen kontrollert mot det offisielle valgmanntallet.
Valgdagsmålingene som ble offentliggjort like etter valget, bygger i motsetning til denne valgundersøkelsen på erindring om tidligere stemmegivning. Dette gir betydelig feilkilder. Vårt panelmateriale viser at 35 prosent av de spurte gir «feil» svar om sin stemmegivning i 2005. For eksempel er det bare 57 prosent av de som stemte FrP i 2005, som oppgir samme parti når de i 2009 blir spurt om sin stemmegivning i 2005.

På samme måte som i tidligere undersøkelser finner vi de største feilkildene blant dem som satt hjemme. Bare 26 prosent av hjemmesitterne i 2005 vedkjenner seg – eller husker – dette i 2009.

Valgundersøkelsen 2009
Bernt Aardal ved Institutt for samfunnsforskning har hatt det faglige ansvaret for valgundersøkelsen, mens Statistisk sentralbyrå har trukket utvalget og gjennomført intervjuingen. Bruttoutvalget består av 2 945 norske statsborgere i alderen 18-79 år. Etter stortingsvalget ble det gjennomført intervju med 1 782 personer, eller 60,5 prosent av utvalget. I underkant av halvparten av disse deltok også i Valgundersøkelsen 2005. Opplysningene om bruttoutvalgets valgdeltakelse er hentet direkte fra valgmanntallet og er derfor svært pålitelige.
Undersøkelsen er finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet. Hovedrapporten fra undersøkelsen vil bli publisert sommeren 2011.