Tag Archives: Valgresultater 2009

Nye tall viser velgerovergangene i Stortingsvalget 2009

Sammen med Bernt Aardal og Stine Renate Otterbekk har jeg vært med å skrive Valgundersøkelsen i 2009 første artikkel. I artikkelen skriver vi om velgeroverganger i Stortingsvalget 2009. Hvilke partier tapte til hvem? Hvor gikk Venstre-velgerne? Og hvem stemmer førstegangsvelgerne på? Alt dette kan du lese om i Samfunnsspeilet her

Her er en liten smakebit:

Trenden er brutt – færre skifter parti

Færre velgere skifter parti nå enn før, viser ferske tall fra valgundersøkelsen. I alt 39 prosent endret standpunkt fra stortingsvalget i 2005 til 2009. De største vandringene finner sted mellom partier som ligger ideologisk nær hverandre. SV taper mest til Arbeiderpartiet, og FrP taper mest til Høyre. De største velgerovergangene gikk fra Venstre til Høyre og mellom regjeringspartiene. Undersøkelsen viser et annet mønster for flere av partiene enn det valgdagsmålingene viste.

De første resultatene fra den store valgundersøkelsen som er gjennomført av Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Statistisk sentralbyrå (SSB) er nå klare (se tekstboks side 29). Undersøkelsen omfatter velgere som er intervjuet både i 2005 og 2009, og gir et sikrere grunnlag for å måle velgervandringer enn undersøkelser basert på erindring av tidligere stemmegivning. I tillegg er valgdeltakelsen kontrollert mot det offisielle valgmanntallet.
Valgdagsmålingene som ble offentliggjort like etter valget, bygger i motsetning til denne valgundersøkelsen på erindring om tidligere stemmegivning. Dette gir betydelig feilkilder. Vårt panelmateriale viser at 35 prosent av de spurte gir «feil» svar om sin stemmegivning i 2005. For eksempel er det bare 57 prosent av de som stemte FrP i 2005, som oppgir samme parti når de i 2009 blir spurt om sin stemmegivning i 2005.

På samme måte som i tidligere undersøkelser finner vi de største feilkildene blant dem som satt hjemme. Bare 26 prosent av hjemmesitterne i 2005 vedkjenner seg – eller husker – dette i 2009.

Valgundersøkelsen 2009
Bernt Aardal ved Institutt for samfunnsforskning har hatt det faglige ansvaret for valgundersøkelsen, mens Statistisk sentralbyrå har trukket utvalget og gjennomført intervjuingen. Bruttoutvalget består av 2 945 norske statsborgere i alderen 18-79 år. Etter stortingsvalget ble det gjennomført intervju med 1 782 personer, eller 60,5 prosent av utvalget. I underkant av halvparten av disse deltok også i Valgundersøkelsen 2005. Opplysningene om bruttoutvalgets valgdeltakelse er hentet direkte fra valgmanntallet og er derfor svært pålitelige.
Undersøkelsen er finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet. Hovedrapporten fra undersøkelsen vil bli publisert sommeren 2011.

Stor politisk variasjon fra fylke til fylke

I forbindelse med noen tall jeg skulle sende inn til en internasjonal undersøkelse på jobb, bet jeg meg merke til hvor store forskjellene i oppslutning til de politiske partiene fra fylke til fylke er. Selv om Arbeiderpartiet (gul linje) er Norges største parti, er FrP (blå linje) største parti i Vest-Agder og Rogaland. Senterpartiet (vinrød linje) er også svært nær Arbeiderpartiets oppslutning i Sogn og Fjordane.

Selvfølgelig er ikke dette noe nytt. Regionale forskjeller er et kjent fenomen i Norge. For eksempel har det alltid vært en er stor forskjell på Senterpartiets oppslutning i Oslo og i Trøndelag. Men likevel det er interessant å se hvor stor ulikhetene faktisk er!

kilde: KRD

KrF

Ta for eksmpel KrF. De har sin høyeste oppslutning i Vest-Agder på hele 15,5 % , og lavest i Hedemark på 2,5%. Ikke tvil om at de er desidert mye mer populære i Sørvest-Norge enn i resten av landet.

SV

Ikke like entoppet fordeling som Krf, men SVs oppslutning varier også mye fra fylke til fylke. Her er en oversikt over oppslutningen til SV i 2009 og 2005.